KLONDIKE

Directed by Maryna Er Gorbach
2022
Ukraine
Time : 1h40
Cast : Oxana Cherkashyna, Sergiy Shadrin, Oleg Scherbina, Oleg Shevchuk, Arthur Aramyan, Evgenij Efremov
Screenplay : Maryna Er Gorbach
Cinematography : Sviatoslav Bulakovskyi
Music : Zviad Mgebry
Film editing : Maryna Er Gorbach
Production : Maryna Er Gorbach, Mehmet Bahadir Er, Sviatoslav Bulakovskyi
Synopsis